Reklama - aukcje.supergolab.pl


XX Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego


Dodano 18 listopada 2016 o godz. 23:08

OTWARCIE WYSTAWY -  odbędzie się dnia 3 grudnia 2016r o godz. 14:00

ZWIEDZANIE WYSTAWY –  dn. 03.12.16r od godz.14:00 do godz.18:00 i 04.12.16r od godz. 8:00 do godz.15:00

WRĘCZENIE NAGRÓD ZA WSPÓŁZAWODNICTWO LOTOWE OKRĘGU za 2016r

odbędzie się  dnia 04.12.2016r o godz. 13:30

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYSTAWY I WRĘCZENIE NAGRÓD – dnia 04.12.2016 godz.14:00

ZAMKNIĘCIE WYSTAWY I ODBIÓR GOŁĘBI – dnia 04 grudnia 2016r o godz. 15:00

 

  1.Na wystawie obowiązuje Regulamin Wystaw PZHGP i warunki wystawiennictwa w następujących klasach:

Klasa I Standard

Samczyki- ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2015/2016 – łącznie 2500kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy min. 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2016 min 30% kilometrażu  ( tj. 750kkm).

Klasa I Standard

Samiczki - ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2015/2016 – łącznie 2000kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy min 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2016, min 30% kilometrażu  ( tj. 600kkm).

Klasa Ia Standard Młode 2015

Samczyki i Samiczki

3 konkursy zdobyte  w roku 2016 na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy minimum 250 gołębi i 20 hodowców. w danym locie. Ocena za standard

Klasa II Sport

Kategoria „A” 100-400 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2015/2016 z list konk. na bazie 1:5, ilość 10 konk. limit 1500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa III Sport

Kategoria  „B” 300-600 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2015/2016 z list konk. na bazie 1:5, ilość 8 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IV Sport

Kategoria  „C” pow. 500 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2015/2016 z list konk. na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 3300kkm i min. 150 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa  V Sport

Kategoria„D”min 3500kkm

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2015/2016 z list konk. na bazie 1:5, ilość 11 konk. Limit kat. „A, B” min. 250 gołębi, pow. 500km. 150 gołębi oraz 20 hodowców w locie. W tym loty: z kat. „A” 3-5 konk. , kat. „B” 2-6 konk. , ponad 500km 1-3 konk

Klasa VI Sport

Kat. „E” Maraton pow. 700km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2015/2016 z list konk. na bazie 1:5, ilość 4 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 50 hodowców w  locie

Klasa VII Sport „F”

Młode gołębie pow. 100 km

 Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2016 z list konk.

.na bazie 1:5, ilość 3 konk. limit 300kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa VIII Sport„G”

Roczne gołębie pow. 100km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2016 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 5 konk. limit 500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IX    Sport„H”

Dorosłe gołebie pow. 300km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2016 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 1800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa X    Sport - wyczyn

pow. 100km

Gołębie sklasyfikowane w najwyższego  konkurso-kilometrażu uzyskanego w latach 2015/ 2016 z list konk.ursowych sporządzonych na bazie 1:5.Limit minimum 6000kkm.

Klasa XI Sport „A”  rok 2016

100-400 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2016 z list konk. na bazie 1:5, ilość 5 konk. limit 750kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa XII Sport „B” rok 2016 300-600 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2016 z list konk. na bazie 1:5, ilość 4 konk. limit 1200kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa XIII Sport „C”rok 2016

pow. 500 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2016 z list konk. na bazie 1:5, ilość 3 konk. limit 1500kkm i min. 150 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa XIV Półolimpijska Standard pow. 100km

Samce  min 1250kkm w latach  2015/2016 a w roku 2016 min 2 konk. na bazie 1:5. Ocena standard

Samice min 1000kkm w latach  2015/2016 a w roku 2016 min 2 konk. na bazie 1:5 Ocena standard

Klasa XV Standard

dorosłe

Samce i samice -2 konk. z lotów pow. 100km w 2015/2016 roku na bazie 1:5.

Ocena za standard , oddzielnie samce i samice.

Klasa XVI  Standard Młode

Ocena za standard oddzielnie  samce i samice – min. 1 konk. z lotów pow. 100km w 2016r. na bazie 1:5

Klasa XVII Standard Pogląd

Ocena za standard oddzielnie samce i samice.

 2.Wystawca wypełnia czytelnie „Deklarację uczestnika” w 2-ch egzemplarzach , a deklarację dla

    jednego gołębia w jednym egzemplarzu (do wszystkich klas), oraz kartę oceny gołębia (bez imienia i nazwiska.

    Hodowcy) i składa ww. dokumenty wraz z opłatą 7,00zł od gołębia w macierzystym Oddziale.

 3.Oddziały prześlą sprawdzoną i potwierdzoną dokumentację do dnia 23.11.2016r na adres: Górski Stanisław  

    ul. Starofarna 2A/2 89-500 Tuchola tel. 501425224, wraz z zestawieniem zbiorczym poukładanym  klasami w   

    wersji  elektronicznej na mail: stanigor@poczta.onet.pl

   Opłatę za gołębie oddziały przekażą w terminie do 23.11.2016r.na konto: PZHGP Okręg Pomorza Środkowego

    Bank BGŻ Oddział w Tucholi. Nr  rachunku bankowego:65 2030 0045 1110 0000 0071 2370

 4. Gołębie eksponaty należy dostarczyć do Hali  Ośrodka Sportu i Rekreacji w 89-501 Tucholi ul. Warszawska 17

    dnia 03.12.2016 r. w sobotę od godz. 7.00 – 8.00

 5. Ocena gołębi nastąpi w sobotę  dn. 03.12.2016r od godz. 10:00.

 6. Nagrody za standard dla samców i samiczek przyznane zostaną w ilości 20% w każdej klasie z puli

       wystawionych gołębi.

 7.W klasach„A,B,C,D,E,F,G,H,WYCZYN”nagrody  za sport otrzyma 20%  wystawionych gołębi w każdej 

     klasie bez względu na płeć. W przypadku gdy ww  klasie będzie wystawionych mniej niż 25 gołębi,  

       nagrodzonych zostanie  5 pierwszych gołębi . 


Zebranie podsumowujące sezon lotowy 2016 r.


Dodano 20 października 2016 o godz. 16:12

Na posiedzeniu Zarządu Oddziału ustalono termin zebrania podsumowującego sezon lotowy 2016 r. na dzień 12 listopada 2016 r. (sobota) godz. 10:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnicach, ul. Angowicka. Zapraszamy wszystkich członków Oddziału do udziału w zebraniu.  

 

Wyniki lot nr 5


Dodano 20 września 2016 o godz. 16:08

Dodano w/w wyniki.


Wyniki lot nr 3


Dodano 12 września 2016 o godz. 18:38

Dodano w/w wyniki.


Wyniki lot nr 2


Dodano 6 września 2016 o godz. 05:14

Dodano w/w wyniki.


Wyniki lot nr 1 korekta


Dodano 6 września 2016 o godz. 05:13

Dodano wyniki z w/w lotu po korekcie.

Ostatnio dodane listy konkursoweOranienburg


18 września 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-09-20 16:08
Stargard Szczeciński 2

11 września 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-09-12 18:38
Stargard Szczeciński 1

3 września 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-09-06 05:14

Kalisz Pomorski


20 sierpnia 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-09-06 05:14