M-X Producent akcesoriów dla gołębi

Zebranie podsumowujące sezon lotowy 2019 r.


Dodano 10 listopada 2019 o godz. 16:21

Na posiedzeniu Zarządu Oddziału ustalono termin zebrania podsumowującego sezon lotowy 2019 r. na dzień 01 grudnia 2019 r. (niedziela) godz. 10:00 w świetlicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnicach, ul. Angowicka. Zapraszamy wszystkich członków Oddziału do udziału w zebraniu.  


XXIII Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego


Dodano 2 listopada 2019 o godz. 20:43

OTWARCIE WYSTAWY -  odbędzie się dnia 7grudnia 2019r o godz. 15:00

ZWIEDZANIE WYSTAWY –  dn. 7.12.19r od godz.15:00 do godz.18:00 i  8.12.19r od godz. 8:00 do godz.15:00

WRĘCZENIE NAGRÓD ZA WSPÓŁZAWODNICTWO LOTOWE OKRĘGU za 2019r

odbędzie się  dnia 8.12.2019r o godz. 13:30

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYSTAWY I WRĘCZENIE NAGRÓD – dnia 8.12.2019 godz.14:00

 

  1.Na wystawie obowiązuje Regulamin Wystaw PZHGP i warunki wystawiennictwa w następujących klasach:

Klasa I Standard

Samczyki- ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2018/2019 – łącznie 2500kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy min. 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2019 min 30% kilometrażu  ( tj. 750kkm).

Klasa I Standard

Samiczki - ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2018/2019 – łącznie 2000kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy min 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2019, min 30% kilometrażu  ( tj. 600kkm).

Klasa Ia Standard Młode 2019

Samczyki i Samiczki

3 konkursy zdobyte  w roku 2019 na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy minimum 250 gołębi i 20 hodowców. w danym locie. Ocena za standard

Klasa II Sport

Kategoria „A” 100-400 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2018/2019 z list konk. na bazie 1:5, ilość 10 konk. limit 1500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa III Sport

Kategoria  „B” 300-600 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2018/2019 z list konk. na bazie 1:5, ilość 8 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IV Sport

Kategoria  „C” pow. 500 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2018/2019 z list konk. na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 3300kkm i min. 150 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa  V Sport

Kategoria„D”min 3500kkm

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2018/2019 z list konk. na bazie 1:5, ilość 11 konk. Limit kat. „A, B” min. 250 gołębi, pow. 500km. 150 gołębi oraz 20 hodowców w locie. W tym loty: z kat. „A” 3-5 konk. , kat. „B” 2-6 konk. , ponad 500km 1-3 konk

Klasa VI Sport

Kat. „E” Maraton pow. 700km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2018/2019 z list konk. na bazie 1:5, ilość 4 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa VII Sport „F”

Młode gołębie pow. 100 km

 Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2019 z list konk.

.na bazie 1:5, ilość 3 konk. limit 300kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa VIII Sport„G”

Roczne gołębie pow. 100km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2019 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 5 konk. limit 500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IX    Sport„H”

Dorosłe gołebie pow. 300km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2019 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 1800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa X    Sport„I”   Dorosłe

i roczne gołębie pow. 500km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2019 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 3 konk. limit 1800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa XI    Sport - wyczyn

pow. 100km

Gołębie sklasyfikowane wg najwyższego  konkurso-kilometrażu uzyskanego w latach 2018/ 2019 z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5.Limit minimum 6000kkm.

Klasa XII Półolimpijska Standard pow. 100km

Samce min. 1250kkm w latach  2018/2019 a w roku 2019 min 2 konk. na bazie 1:5. Ocena standard

Samice min 1000kkm w latach  2018/2019, a w roku 2019 min 2 konk. na bazie 1:5 Ocena standard

Klasa XIII Standard

dorosłe

Samce i samice -3 konk. z lotów pow. 100km w 2018/2019 roku na bazie 1:5.

Ocena za standard , oddzielnie samce i samice.

Klasa XIV  Standard Młode

Ocena za standard oddzielnie  samce i samice – min. 1 konk. z lotów pow. 100km w 2019r. na bazie 1:5

Klasa XV Standard Pogląd

Ocena za standard oddzielnie samce i samice.

 2.Wystawca wypełnia czytelnie „Deklarację uczestnika” w 2-ch egzemplarzach , a deklarację dla

    jednego gołębia w jednym egzemplarzu (do wszystkich klas), oraz kartę oceny gołębia (bez imienia i nazwiska.

    Hodowcy) i składa ww. dokumenty wraz z opłatą 7,00zł od gołębia w macierzystym Oddziale.

 3.Oddziały prześlą sprawdzoną i potwierdzoną dokumentację do dnia 25.11.2019r na adres:Górski Stanisław  

    ul. Starofarna 2A/2 89-500 Tuchola tel. 501425224, wraz z zestawieniem zbiorczym poukładanym  klasami, oraz

   dodatkowo w  wersji  elektronicznej na mail: stanigor@poczta.onet.pl

   Opłatę za gołębie oddziały przekażą w terminie do 25.11.2019r.na konto: PZHGP Okręg Pomorza Środkowego

    BNP PARIBAS  Oddział w Tucholi. Nr  rachunku bankowego:65 2030 0045 1110 0000 0071 2370

 4. Gołębie eksponaty należy dostarczyć do Hali  Sportowej Zespołu Szkól Licealnych i Technicznych

      w 89-500 Tucholi ul. Świecka 89a. dnia 7.12.2019 r. w sobotę od godz. 7.00 – 8.00

5. Ocena gołębi nastąpi w sobotę  dn. 7.12.2019r od godz. 10:00.

 6. Nagrody za standard dla samców i samiczek przyznane zostaną w ilości 20% w każdej klasie z puli

       wystawionych gołębi.

 7.W klasach„A,B,C,D,E,F,G,H,I,WYCZYN” nagrody  za sport otrzyma 20%  wystawionych gołębi w każdej 

     klasie bez względu na płeć. W przypadku gdy w  klasie będzie wystawionych mniej niż 25 gołębi,  

       nagrodzonych zostanie  5 pierwszych gołębi .

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano obowiązujące na wystawie druki ze wzorem wypełniania, prosimy hodowców i oddziały o zastosowanie się do nich.

 


Poprawione wyniki MGM i Derby


Dodano 2 listopada 2019 o godz. 05:58

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano poprawione w/w wyniki.


Współzawodnictwo Oddziału 2019 r.


Dodano 21 października 2019 o godz. 17:15

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano w/w wyniki.


Współzawodnictwo Regionu II "Północ" gołębie młode


Dodano 21 października 2019 o godz. 16:24

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano w/w wyniki.


Współzawodnictwo Olimpijskie Okręgu 'DERBY" 2019 r. gołębie młode


Dodano 18 października 2019 o godz. 06:26

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano w/w współzawodnictwo.

Ostatnio dodane listy konkursoweKołbaskowo


22 września 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-09-25 15:28

Kołobrzeg 2


15 września 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-09-16 19:29

Kołobrzeg 1


9 września 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-09-10 21:03

Nowogard


31 sierpnia 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-09-01 13:33