M-X Producent akcesoriów dla gołębi


Aktualności


Regulaminy Ogólnopolskie na 2018 r.


Dodano 17 grudnia 2017 o godz. 17:54

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano w/w Regulaminy.


Życzenia Świąteczne i Noworoczne


Dodano 17 grudnia 2017 o godz. 17:50

Niech magiczna moc 
Wigilijnego Wieczoru 
przyniesie spokój i radość. 
A Nowy Rok obdaruje 
pomyślnością i szczęściem. 
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku                                                                      życzy Wszystkim członkom, sympatykom Oddziału i ich rodzinom                        Zarząd Oddziału PZHGP 0297 Chojnice

 

 


Plakat XXI Wystawy Okręgowej


Dodano 29 listopada 2017 o godz. 16:40


XXI Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego


Dodano 8 listopada 2017 o godz. 19:16

Uprzejmie informuje , iż w dniach 9-10.12.2017

( sobota, niedziela) na zaproszenie pana prezesa Edwarda Zemke ,przyjadę ze Śląska i będę na Wystawie Okręgowej Gołębi Pocztowych w Słupsku.

Zapraszam wszystkich chętnych hodowców do spotkania ze mną . Istnie możliwość przebadania ptaków ( badania parazytologiczne , bakteriologiczne i mykologiczne), oraz porozmawiania o aktualnej profilaktyce zdrowotnej stada.

Będę także posiadał w formie ulotek programy profilaktyczne na cały okres chowu gołębi.

Z chęcią też podzielę się uwagami związanymi

z sezonem lotowym gołębi.

Sobota – w godzinach od 14 - 18

Niedziela – w godzinach od 8 - 13

 

                                                     pozdrawiam

                                      lek. wet. R. Myszkowski

                         spec. chorób drobiu i pt. ozdobnych


XXI Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego


Dodano 7 listopada 2017 o godz. 16:06

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano druki obowiązujące na w/w wystawie.


Zebranie podsumowujące sezon lotowy 2017 r.


Dodano 7 listopada 2017 o godz. 16:02

Na posiedzeniu Zarządu Oddziału ustalono termin zebrania podsumowującego sezon lotowy 2017 r. na dzień 26 listopada 2017 r. (niedziela) godz. 10:00 w świetlicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnicach, ul. Angowicka. Zapraszamy wszystkich członków Oddziału do udziału w zebraniu.  


XXI Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego


Dodano 6 listopada 2017 o godz. 22:16

WAŻNIEJSZE INFORMACJE DOT. WYSTAWY:

OTWARCIE WYSTAWY -  odbędzie się dnia 9 grudnia 2017r o godz. 14:00

ZWIEDZANIE WYSTAWY –  dn. 09.12.17r od godz.14:00 do godz.18:00 i 10.12.17r od godz. 8:00 do godz.15:00

WRĘCZENIE NAGRÓD ZA WSPÓŁZAWODNICTWO LOTOWE OKRĘGU za 2017 r.

odbędzie się  dnia 10.12.2017r o godz. 13:30

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYSTAWY I WRĘCZENIE NAGRÓD – dnia 10.12.2017 godz.14:00

ZAMKNIĘCIE WYSTAWY I ODBIÓR GOŁĘBI – dnia 10 grudnia 2017r o godz. 15:00

1.Na wystawie obowiązuje Regulamin Wystaw PZHGP i warunki wystawiennictwa w następujących klasach:

Klasa I Standard

Samczyki- ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2016/2017 – łącznie 2500kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy min. 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2017 min 30% kilometrażu  ( tj. 750kkm).

Klasa I Standard

Samiczki - ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2016/2017 – łącznie 2000kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy min 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2017, min 30% kilometrażu  ( tj. 600kkm).

Klasa Ia Standard Młode 2016

Samczyki i Samiczki

3 konkursy zdobyte  w roku 2017 na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy minimum 250 gołębi i 20 hodowców. w danym locie. Ocena za standard

Klasa II Sport

Kategoria „A” 100-400 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2016/2017 z list konk. na bazie 1:5, ilość 10 konk. limit 1500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa III Sport

Kategoria  „B” 300-600 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2016/2017 z list konk. na bazie 1:5, ilość 8 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IV Sport

Kategoria  „C” pow. 500 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2016/2017 z list konk. na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 3300kkm i min. 150 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa  V Sport

Kategoria„D”min 3500kkm

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2016/2017 z list konk. na bazie 1:5, ilość 11 konk. Limit kat. „A, B” min. 250 gołębi, pow. 500km. 150 gołębi oraz 20 hodowców w locie. W tym loty: z kat. „A” 3-5 konk. , kat. „B” 2-6 konk. , ponad 500km 1-3 konk

Klasa VI Sport

Kat. „E” Maraton pow. 700km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2016/2017 z list konk. na bazie 1:5, ilość 4 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 50 hodowców w  locie

Klasa VII Sport „F”

Młode gołębie pow. 100 km

 Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2017 z list konk.

.na bazie 1:5, ilość 3 konk. limit 300kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa VIII Sport„G”

Roczne gołębie pow. 100km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2017 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 5 konk. limit 500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IX    Sport„H”

Dorosłe gołebie pow. 300km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2017 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 1800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa X    Sport - wyczyn

pow. 100km

Gołębie sklasyfikowane w najwyższego  konkurso-kilometrażu uzyskanego w latach 2016/ 2017 z list konk.ursowych sporządzonych na bazie 1:5.Limit minimum 6000kkm.

Klasa XI Półolimpijska Standard pow. 100km

Samce  min 1250kkm w latach  2016/2017 a w roku 2017 min 2 konk. na bazie 1:5. Ocena standard

Samice min 1000kkm w latach  2016/2017 a w roku 2017 min 2 konk. na bazie 1:5 Ocena standard

Klasa XII Standard

dorosłe

Samce i samice -3 konk. z lotów pow. 100km w 2016/2017 roku na bazie 1:5.

Ocena za standard , oddzielnie samce i samice.

Klasa XIII  Standard Młode

Ocena za standard oddzielnie  samce i samice – min. 2 konk. z lotów pow. 100km w 2017r. na bazie 1:5

Klasa XIV Standard Pogląd

Ocena za standard oddzielnie samce i samice.

 2.Wystawca wypełnia czytelnie „Deklarację uczestnika” w 2-ch egzemplarzach , a deklarację dla

    jednego gołębia w jednym egzemplarzu (do wszystkich klas), oraz kartę oceny gołębia (bez imienia i nazwiska.

    Hodowcy) i składa ww. dokumenty wraz z opłatą 7,00zł od gołębia w macierzystym Oddziale.

 3.Oddziały prześlą sprawdzoną i potwierdzoną dokumentację do dnia 23.11.2017r na adres:Górski Stanisław  

    ul. Starofarna 2A/2 89-500 Tuchola tel. 501425224, wraz z zestawieniem zbiorczym poukładanym  klasami,oraz

   dodatkowo w  wersji  elektronicznej na mail: stanigor@poczta.onet.pl

   Opłatę za gołębie oddziały przekażą w terminie do 23.11.2017r.na konto: PZHGP Okręg Pomorza Środkowego

    Bank BGŻ Oddział w Tucholi. Nr  rachunku bankowego:65 2030 0045 1110 0000 0071 2370

 4. Gołębie eksponaty należy dostarczyć do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego znajdującego się przy ul. Krasińskiego 19 w Słupsku dnia 08.12.2017 r. w piątek od godz. 19.00 – 21.00.

 5. Ocena gołębi nastąpi w sobotę  dn. 09.12.2017r od godz. 10:00.

 6. Nagrody za standard dla samców i samiczek przyznane zostaną w ilości 20% w każdej klasie z puli

       wystawionych gołębi.

 7.W klasach„A,B,C,D,E,F,G,H,WYCZYN”nagrody  za sport otrzyma 20%  wystawionych gołębi w każdej 

     klasie bez względu na płeć. W przypadku gdy w  klasie będzie wystawionych mniej niż 25 gołębi,  

       nagrodzonych zostanie  5 pierwszych gołębi . 


Wyniki 2017 r.


Dodano 6 listopada 2017 o godz. 22:13

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano wyniki za 2017 r.


Wolsfburg 2017


Dodano 16 września 2017 o godz. 16:27

Przypominamy!!!

Do dnia 17.09.2017 można zgłaszać ilość koszowanych gołębi na lot Okręgowy do Prezesa lub Sekretarza. Jeśli będzie 10 hodowców to punkt wkładań będzie w Chojnicach.


Wyniki lot nr 4


Dodano 16 września 2017 o godz. 16:23

Dodano w/w wyniki.


Wyniki lot nr 3


Dodano 11 września 2017 o godz. 19:30

Dodano w/w wyniki.


Wyniki lot nr 2


Dodano 3 września 2017 o godz. 19:53

Dodano w/w wyniki.


Wyniki lot nr 1


Dodano 28 sierpnia 2017 o godz. 18:59

Dodano wyniki z lotu nr 1.


Lot Łobez


Dodano 17 sierpnia 2017 o godz. 20:38

Z powodu złych warunków atmosferycznych jednogłośną decyzją Zarządu Oddziału lot Łobez zostaje przełożony jako lot ostatni, pozostałe loty bez zmian.


Plan lotów gołębi młodych 2017 r.


Dodano 4 sierpnia 2017 o godz. 19:44

 

Plan lotów gołębi młodych 2017 – Oddział Chojnice

 

 

Lp.

Miejsce wyp.

gołębi

Data

lotu

Km

Godz. koszowania

Godz. odb. zeg

Godz. o.

zeg

Gołębie

Punkty

1

Łobez

19.08.2017 Sb

125

18.00

19.00

16.00

5-25 pkt

2

Nowogard

27.08.2017 Nd

160

18.00

19.00

16.00

5-30 pkt

3

Goleniów

03.09.2017 Nd

185

18.00

19.00

16.00

5-35 pkt

4

Kołbaskowo

10.09.2017 Nd

210

18.00

19.00

18.00

5-40 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Do Mistrzostwa Polski i Okręgu  w lotach gołębi młodych 2017 roku w oddziale liczą się pierwsze cztery loty.

 

Lot ćwiczebny:

  1. Czarne 13.08.2017 Niedziela, koszowanie od 7:00 do 8:00.

Loty gołębi młodych


Dodano 24 lipca 2017 o godz. 17:37

Spisy gołębi młodych wraz z pieczątką lekarza weterynarii należy złożyć do dnia 31 lipca br. do Prezesa Oddziału wraz z opłatą 3 zł od 1 szt i 10 zł na organizację lotu ćwiczebnego z Czarnego który odbędzie się dnia 13 sierpnia br., koszowanie od 7:00 do 8:00.


Wyniki lot nr 14


Dodano 22 lipca 2017 o godz. 21:11

Dodano w/w wyniki.


Wzór spisów gołębi młodych na 2017 r.


Dodano 17 lipca 2017 o godz. 18:22

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano w/w wzór spisu.


Wyniki lot nr 13


Dodano 16 lipca 2017 o godz. 21:18

Dodano w/w wyniki.


Wyniki lot nr 12


Dodano 10 lipca 2017 o godz. 22:48

Dodano w/w wyniki.Poprzednia  Następna

Strona: 1 z 20