Reklama - supergolab.pl

Aktualności


Regulamin Okręgowych Lotów Wolsfburg i Bruksela na 2018 r.


Dodano 11 marca 2018 o godz. 21:30

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano w/w Regulaminy.


Spisy gołębi dorosłych 2018 r.


Dodano 9 marca 2018 o godz. 17:27

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano wzory spisów na 2018 r. Przypominamy wszystkim hodowcom, że spis w jednym wykonaniu wraz kartami tożsamości oraz pieczątką lekarza weterynarii należy złożyc do jednego z czterech członków Zarządu:  Wiceprezesa ds. Organizacji Lotów kol. Schweitzer Tomasz, Wiceprezesa ds. Finansowych kol. Bogucki Karol, Wiceprezesa ds. Gospodarczych kol. Pieknik Tadeusz, Sekretarza Oddziału kol. Szmagliński Tomasz.

Termin składania: 31 marca 2018 r.

Wraz ze spisem należy opłacić związane z nim opłaty.


Regulamin Współzawodnictwa Oddziału na 2018 r.


Dodano 7 marca 2018 o godz. 18:43

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano w/w Regulamin.


Regulamin Współzawodnictwa Okręgu na 2018 r.


Dodano 7 marca 2018 o godz. 18:42

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano w/w Regulamin.


Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu


Dodano 7 marca 2018 o godz. 17:36

Zarząd Okręgu Pomorza Środkowego na swoim posiedzeniu w dniu 02 marca br. postanowił zwołać na dzień 25 marca 2018 r. (niedziela) o godz. 1100 w Restauracji „Fosa” (ul. Grobelna 3, 89-600 Chojnice- naprzeciwko Fosy Chojnickiej) Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu Pomorza Środkowego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania, przywitanie delegatów, zaproszonych gości.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zatwierdzenie.
 3. Wybór Komisji Mandatowej.
 4. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania delegatów Okręgu.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu za 2017 r.:

- Prezesa Okręgu

- Wiceprezesa ds. Finansowych

- Wiceprezesa ds. Organizacji Lotów

 1. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej.
 2. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 4. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu- głosowanie wniosku.
 5. Przedstawienie Preliminarza Okręgowego na 2018 r. i jego zatwierdzenie.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Odczytanie i przegłosowanie wniosków zgłoszonych przez delegatów podczas zebrania do Komisji Wnioskowej.
 8. Zakończenie zebrania.

Regulamin Regionu II "Północ" na 2018 r. oraz Regulamin Ogólnopolski DERBY 2019 r.


Dodano 19 lutego 2018 o godz. 17:09

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano w/w regulaminy.


Zebranie Członków Oddziału


Dodano 15 lutego 2018 o godz. 19:42

Zarząd Oddziału PZHGP 0297 Chojnice serdecznie zaprasza wszystkich członków Oddziału na zebranie sprawozdawcze-Oddziału które odbędzie się w dniu 25 luty 2018 r. (niedziela) o godz. 1000  w Świetlicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnicach, który znajduje się przy ulicy Angowickiej 45.

         Ze względu na ważność omawianych spraw liczymy na Waszą obecność.              Jednocześnie informujemy o porządku obrad który jest następujący:

 1. Powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Wybór Komisji Mandatowej i stwierdzenie ważności zebrania.
 6. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania.
 7. Przedstawienie sprawozdań:
 •  Prezesa Oddziału
 • Wiceprezesa ds. Finansowych Oddziału
 • Wiceprezesa ds. Organizacji Lotów
 •  Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 •  Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej                                                      
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 2. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za rok 2017.
 3. Sprawy organizacyjne:

a) Przedstawienie projektu preliminarza na 2018 rok

b) Przedstawienie  Oddziałowego Regulaminu Lotowego na rok 2018 r.

 1. Głosowanie nad Preliminarzem Oddziału oraz Regulaminem Współzawodnictw na szczeblu oddziału na 2018 r.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Głosowanie nad wnioskami z Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Zakończenie zebrania.

                    Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie.


P.O. Obowiązki Prezesa Oddziału


Dodano 15 lutego 2018 o godz. 10:53

W związku z nagłą i niespodziewaną śmiercią Prezesa Oddziału śp. Wera Edmund infromujemy, że pełniącym obowiązki Prezesa Oddziału do końca kadencji zostaje pierwszy zastępca Prezesa Oddziału Wiceprezes ds. Organizacji Lotów kol. Schweitzer Tomasz. Pozostały skład Zarzadu pozostaje bez zmian.


Śp. Wera Edmund


Dodano 3 lutego 2018 o godz. 17:43

Z głebokim żalem przyjeliśmy informacje, że w dniu dzisiejszym odszedł do Wieczności Prezes Naszego Oddziału kol. Edmund Wera, lat 64. Różaniec w Kaplicy Starego Szpitalu o godz. 17:30. Msza Święta żałobna zostanie odprawiona w Bazylice Mniejszej w Chojnicach 7 lutego br. o 10:30. Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym w Chojnicach. Pogrożonej w żałobie Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia składa ZarządOddziału PZHGP 0297 Chojnice. Na zawsze pozostaniesz w Naszej Pamięci.


Plany lotów gołębi dorosłych na 2018 r.


Dodano 27 stycznia 2018 o godz. 15:03

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano w/w plan.


Regulamin Lot Narodowy Bruksela 2018 r.


Dodano 8 stycznia 2018 o godz. 18:56

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano w/w Regulamin.


Regulaminy Ogólnopolskie na 2018 r.


Dodano 17 grudnia 2017 o godz. 17:54

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano w/w Regulaminy.


Życzenia Świąteczne i Noworoczne


Dodano 17 grudnia 2017 o godz. 17:50

Niech magiczna moc 
Wigilijnego Wieczoru 
przyniesie spokój i radość. 
A Nowy Rok obdaruje 
pomyślnością i szczęściem. 
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku                                                                      życzy Wszystkim członkom, sympatykom Oddziału i ich rodzinom                        Zarząd Oddziału PZHGP 0297 Chojnice

 

 


Plakat XXI Wystawy Okręgowej


Dodano 29 listopada 2017 o godz. 16:40


XXI Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego


Dodano 8 listopada 2017 o godz. 19:16

Uprzejmie informuje , iż w dniach 9-10.12.2017

( sobota, niedziela) na zaproszenie pana prezesa Edwarda Zemke ,przyjadę ze Śląska i będę na Wystawie Okręgowej Gołębi Pocztowych w Słupsku.

Zapraszam wszystkich chętnych hodowców do spotkania ze mną . Istnie możliwość przebadania ptaków ( badania parazytologiczne , bakteriologiczne i mykologiczne), oraz porozmawiania o aktualnej profilaktyce zdrowotnej stada.

Będę także posiadał w formie ulotek programy profilaktyczne na cały okres chowu gołębi.

Z chęcią też podzielę się uwagami związanymi

z sezonem lotowym gołębi.

Sobota – w godzinach od 14 - 18

Niedziela – w godzinach od 8 - 13

 

                                                     pozdrawiam

                                      lek. wet. R. Myszkowski

                         spec. chorób drobiu i pt. ozdobnych


XXI Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego


Dodano 7 listopada 2017 o godz. 16:06

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano druki obowiązujące na w/w wystawie.


Zebranie podsumowujące sezon lotowy 2017 r.


Dodano 7 listopada 2017 o godz. 16:02

Na posiedzeniu Zarządu Oddziału ustalono termin zebrania podsumowującego sezon lotowy 2017 r. na dzień 26 listopada 2017 r. (niedziela) godz. 10:00 w świetlicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnicach, ul. Angowicka. Zapraszamy wszystkich członków Oddziału do udziału w zebraniu.  


XXI Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego


Dodano 6 listopada 2017 o godz. 22:16

WAŻNIEJSZE INFORMACJE DOT. WYSTAWY:

OTWARCIE WYSTAWY -  odbędzie się dnia 9 grudnia 2017r o godz. 14:00

ZWIEDZANIE WYSTAWY –  dn. 09.12.17r od godz.14:00 do godz.18:00 i 10.12.17r od godz. 8:00 do godz.15:00

WRĘCZENIE NAGRÓD ZA WSPÓŁZAWODNICTWO LOTOWE OKRĘGU za 2017 r.

odbędzie się  dnia 10.12.2017r o godz. 13:30

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYSTAWY I WRĘCZENIE NAGRÓD – dnia 10.12.2017 godz.14:00

ZAMKNIĘCIE WYSTAWY I ODBIÓR GOŁĘBI – dnia 10 grudnia 2017r o godz. 15:00

1.Na wystawie obowiązuje Regulamin Wystaw PZHGP i warunki wystawiennictwa w następujących klasach:

Klasa I Standard

Samczyki- ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2016/2017 – łącznie 2500kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy min. 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2017 min 30% kilometrażu  ( tj. 750kkm).

Klasa I Standard

Samiczki - ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2016/2017 – łącznie 2000kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy min 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2017, min 30% kilometrażu  ( tj. 600kkm).

Klasa Ia Standard Młode 2016

Samczyki i Samiczki

3 konkursy zdobyte  w roku 2017 na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy minimum 250 gołębi i 20 hodowców. w danym locie. Ocena za standard

Klasa II Sport

Kategoria „A” 100-400 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2016/2017 z list konk. na bazie 1:5, ilość 10 konk. limit 1500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa III Sport

Kategoria  „B” 300-600 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2016/2017 z list konk. na bazie 1:5, ilość 8 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IV Sport

Kategoria  „C” pow. 500 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2016/2017 z list konk. na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 3300kkm i min. 150 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa  V Sport

Kategoria„D”min 3500kkm

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2016/2017 z list konk. na bazie 1:5, ilość 11 konk. Limit kat. „A, B” min. 250 gołębi, pow. 500km. 150 gołębi oraz 20 hodowców w locie. W tym loty: z kat. „A” 3-5 konk. , kat. „B” 2-6 konk. , ponad 500km 1-3 konk

Klasa VI Sport

Kat. „E” Maraton pow. 700km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2016/2017 z list konk. na bazie 1:5, ilość 4 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 50 hodowców w  locie

Klasa VII Sport „F”

Młode gołębie pow. 100 km

 Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2017 z list konk.

.na bazie 1:5, ilość 3 konk. limit 300kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa VIII Sport„G”

Roczne gołębie pow. 100km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2017 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 5 konk. limit 500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IX    Sport„H”

Dorosłe gołebie pow. 300km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2017 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 1800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa X    Sport - wyczyn

pow. 100km

Gołębie sklasyfikowane w najwyższego  konkurso-kilometrażu uzyskanego w latach 2016/ 2017 z list konk.ursowych sporządzonych na bazie 1:5.Limit minimum 6000kkm.

Klasa XI Półolimpijska Standard pow. 100km

Samce  min 1250kkm w latach  2016/2017 a w roku 2017 min 2 konk. na bazie 1:5. Ocena standard

Samice min 1000kkm w latach  2016/2017 a w roku 2017 min 2 konk. na bazie 1:5 Ocena standard

Klasa XII Standard

dorosłe

Samce i samice -3 konk. z lotów pow. 100km w 2016/2017 roku na bazie 1:5.

Ocena za standard , oddzielnie samce i samice.

Klasa XIII  Standard Młode

Ocena za standard oddzielnie  samce i samice – min. 2 konk. z lotów pow. 100km w 2017r. na bazie 1:5

Klasa XIV Standard Pogląd

Ocena za standard oddzielnie samce i samice.

 2.Wystawca wypełnia czytelnie „Deklarację uczestnika” w 2-ch egzemplarzach , a deklarację dla

    jednego gołębia w jednym egzemplarzu (do wszystkich klas), oraz kartę oceny gołębia (bez imienia i nazwiska.

    Hodowcy) i składa ww. dokumenty wraz z opłatą 7,00zł od gołębia w macierzystym Oddziale.

 3.Oddziały prześlą sprawdzoną i potwierdzoną dokumentację do dnia 23.11.2017r na adres:Górski Stanisław  

    ul. Starofarna 2A/2 89-500 Tuchola tel. 501425224, wraz z zestawieniem zbiorczym poukładanym  klasami,oraz

   dodatkowo w  wersji  elektronicznej na mail: stanigor@poczta.onet.pl

   Opłatę za gołębie oddziały przekażą w terminie do 23.11.2017r.na konto: PZHGP Okręg Pomorza Środkowego

    Bank BGŻ Oddział w Tucholi. Nr  rachunku bankowego:65 2030 0045 1110 0000 0071 2370

 4. Gołębie eksponaty należy dostarczyć do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego znajdującego się przy ul. Krasińskiego 19 w Słupsku dnia 08.12.2017 r. w piątek od godz. 19.00 – 21.00.

 5. Ocena gołębi nastąpi w sobotę  dn. 09.12.2017r od godz. 10:00.

 6. Nagrody za standard dla samców i samiczek przyznane zostaną w ilości 20% w każdej klasie z puli

       wystawionych gołębi.

 7.W klasach„A,B,C,D,E,F,G,H,WYCZYN”nagrody  za sport otrzyma 20%  wystawionych gołębi w każdej 

     klasie bez względu na płeć. W przypadku gdy w  klasie będzie wystawionych mniej niż 25 gołębi,  

       nagrodzonych zostanie  5 pierwszych gołębi . 


Wyniki 2017 r.


Dodano 6 listopada 2017 o godz. 22:13

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano wyniki za 2017 r.


Wolsfburg 2017


Dodano 16 września 2017 o godz. 16:27

Przypominamy!!!

Do dnia 17.09.2017 można zgłaszać ilość koszowanych gołębi na lot Okręgowy do Prezesa lub Sekretarza. Jeśli będzie 10 hodowców to punkt wkładań będzie w Chojnicach.Poprzednia  Następna

Strona: 1 z 20