M-X Producent akcesoriów dla gołębi

Historia Oddziału


W 1948 powołano oddział ZPHGP w Chojnicach. Zebranie odbyło się w salce Baru Pana Szypryta  przy ul. Batorego. Na zebraniu tym wybrano pierwszy Zarząd w składzie:
      Prezes     Kol  Alfons  Lahn zam. W Charzykowach- sędzia Sądu w Człuchowie
      Sekretarz  Kol Alfons Gostomczyk zam. w Charzykowach
      Skarbnik    Kol. Stanisław Klauzo zam. w Chojnicach
      Członek     Kol. Józef Meyer przedstawiciel hodowców z Człuchowa
Zmiany w Zarządzie odbywały się co kilka lat.  Kolejnymi prezesami byli:
    Kol  Edmund Bethke- dyr. Tuczarni Grunowo
    Kol  Edmund Dzwonkowski O/VIII/18 Chojnice
    Kol Zygmunt Dzwonkowski O/VIII/62  Chojnice
    Kol Albin Szlagowski             O/VIII/62  Chojnice
    Kol Augustyn  Szultka
    Kol  Zygmunt Trzebiatowski
    Kol Jan Weltrowski
    Kol Zygmunt Kiedrowicz
Od momentu połączenia Oddziałów w 2004 prezesem był śp. Piotr Zdanowicz, a prezesem Sekcji  Mieczysław Szmagliński. Po reaktywowaniu Oddziału 0297 Chojnice w listopadzie 2010 r. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego, a potem Prezesem Oddziału został Edmund Wera.
W okresie lat 50-tych nastąpił znaczny rozwój organizacyjny. Oddziały się rozrastały przekraczając 100 członków. Zaszła konieczność utworzenia przez Okręg w Bydgoszczy Grupy  Lotowej w Chojnicach  i drugiego Oddziału. W dniu 11 grudnia 2010 Zarządu Okręgu przyjął uchwałę, w której reaktywowano Oddział 0297 Chojnice, który został zlikwidowany w 2004, gdy nastąpiło połączenie oddziałów 0297 Chojnice i 0300 Człuchów w jeden wspólny oddział.
W ostatnich latach Sekcja Chojnice wzbogaciła się o własny punkt wkładań, zakupiono nowe klatki transportowe, a  oddział wspólnie z Oddziałem Tuchola o samochód  marki MERCEDENS z kabiną na 3600 gołębi i przyczepką na około 3200 gołębi.
Nie wielu jest wśród nas hodowców, którzy pamiętają w jakich warunkach wkładane były gołębie na loty w latach 50 i 60-tych u kol. Krenskiego przy ul Warszawskiej, a później u kol. Rozenkranza przy ul. Dworcowej  wzgl. U kol Machalewskiego przy Wieży Ciśnień. W czasach tych gołębie  wkładane były do ciężkich koszy drewnianych, które następnie idąc złączeni klatkami nosiliśmy na dworzec, a w niektórych wypadkach wożone były na wozie konnym . Kolejowy transport odbywał się na podstawie biletów kolejowych- kolejarzy konwojentów, które trudno było uzyskać . Wypuszczanie gołębi najczęściej następowało z rampy kolejowych, a były one w kilku koszach. Taki transport i wypuszczanie przy obecnej ilości gołębi byłby nie możliwy.
Szereg naszych hodowców zostało wyróżnionych odznakami związkowymi, a mianowicie  przyznano: 15 odznak srebrnych, 6 złotych oraz 3,,Za wybitne osiągniecia w rozwoju PZHGP’’. Poza tym 3 członkom Zarządu Głównych poprzez Krajowy Walny Zjazd przyznał CZŁONKOSTWO HONOROWE kolegom: Weltrowskiemu, Trzebiatowskiemu oraz  Dzwonkowskiemu.