M-X Producent akcesoriów dla gołębi

Kontakt


Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

Zarząd Oddziału 0297 Chojnice                                             

Nieżychowice Działka 153/12, 89-620 Chojnice

Adres korespondencyjny: ul. Leśna 31, 89-600 Chojnice

tel. 660 085 449

e-mail: pzhgp0297@wp.pl

NIP: 555-210-49-87 REGON: 221556605 Nr KRS: 0000400688

Bank Spółdzielczy w Więcborku Nr rachunku bankowego: 25816200030020756820000010